Hack Belgium 2019 pakt klimaatverandering aan

Hack Belgium 2019 pakt klimaatverandering aan

Derde editie van Hack Belgium focust op klimaatproblematiek - Van 28 tot 30 maart in Tour & Taxis, Brussel

Brussel, 1 maart 2019 - Van 28 tot 30 maart 2019 vindt in Tour & Taxis de derde editie van het jaarlijkse innovatiefestival Hack Belgium plaats. Dit jaar ligt de focus van Hack Belgium op de klimaatproblematiek. Door de nodige kennis, technologie, inspiratie en resources samen te brengen, brengt Hack Belgium concrete oplossingen voor het klimaatprobleem dichterbij.  

Alles wat wij mensen doen, heeft op een of andere manier een impact op het klimaat. Dat maakt van klimaatverandering een ontzettend complex probleem, waarvoor niet één eenvoudige, eenduidige oplossing bestaat. En hoewel recycleren, consuminderen, het bannen van wegwerpplastic enzovoort een goed begin zijn, maken ze - als je het grote plaatje bekijkt - onvoldoende verschil. De klimaatproblematiek moet anders worden aangepakt, van onderuit, door bestaande industrieën en sectoren heruit te vinden.

Er zijn duizenden kleine en minder kleine oplossingen nodig, die elk op een bepaalde manier en op hun eigen domein de klimaatverandering aanpakken. Er is creativiteit nodig, technologie en ondernemerschap. En het harde werk van miljoenen mensen. Hack Belgium brengt alle kennis, technologie, inspiratie en resources samen die nodig zijn om tot dergelijke oplossingen te komen.  

Hackawat?

Leo Exter, Chief Energizer en een van de oprichters van Hack Belgium: “Het fenomeen 'Hackathon' kent zijn oorsprong in de IT-wereld en is traditioneel gericht op het vinden van digitale oplossingen. Vaak betekent dat: nieuwe apps. Hack Belgium is echter veel meer dan dat. We trekken het hackathon-idee verder door, en zoeken samen met een heleboel geëngageerde mensen uit diverse sectoren naar fundamentele en concrete oplossingen om de wereld een betere plek te maken. Dit jaar kiezen we voor de klimaatproblematiek, en hopen zo ons steentje bij te dragen tot een oplossing voor de klimaatverandering.”

Het basisconcept van Hack Belgium is om samen, en onder begeleiding van honderden experts, oplossingen uit te denken voor dringende uitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben, zoals klimaatverandering. Hack Belgium gaat niet enkel om het hebben of finetunen van een goed idee, maar ook om het vormen van een team, het economisch rendabel krijgen van dat idee, het maximaliseren van de impact ervan en het kunnen overbrengen van dat idee aan klanten, investeerders, mogelijke partners, … En dat allemaal op amper 3 dagen tijd. Na die drie dagen hebben de deelnemers een blueprint voor een project waarmee ze de maandag nadien al aan de slag zouden kunnen.

Climate Impact Track

Om de ideeën en deelnemers te kanaliseren, zijn er tijdens Hack Belgium 12 thema’s. Voor elk thema zijn er experts die de deelnemers ondersteunen bij hun project. Bovendien heeft Hack Belgium een speciaal traject opgezet voor deelnemers die op klimaatprojecten willen focussen, of de positieve impact van hun project op het klimaat willen optimaliseren. Hack Belgium heeft een team van experts van onder andere Greenpeace, Climact, CO2Logic, VITO en EcoRes samengebracht. Specialisten in CO2-berekeningen, lucht- en waterkwaliteit, klimaatverandering en energie, industriële ecologie enzovoort bieden de deelnemers een antwoord op vragen als hoe de ecologische voetafdruk van hun oplossing kan worden beperkt, of de impact van hun oplossing groot genoeg is om een verandering in de maatschappij teweeg te brengen, wat de obstakels - technisch, wettelijk, … - zijn voor hun oplossing, enzovoort.

En aan het einde van Hack Belgium selecteert een klimaatjury, bestaande uit vertegenwoordigers van ngo’s, de privé en publieke sectoren, de meest duurzame en innovatieve projecten en ondersteunt hen met hun expertise en netwerk na het event.

Voor meer informatie over hoe deelnemers Hack Belgium kunnen gebruiken om nieuwe klimaatvriendelijke projecten op te zetten, zie het artikel ‘Do your part for fighting climate change at Hack Belgium’ op de Hack Belgium Blog.

Tine Nelissen Hack Belgium
Over Hack Belgium

Hack Belgium

Hack Belgium is een jaarlijks innovatiefestival. Door mensen van verschillende organisaties, met uiteenlopende expertises en diverse achtergronden samen te brengen, wil Hack Belgium toekomstgerichte antwoorden bieden op de belangrijkste maatschappelijke problemen.

Hack Belgium heeft de steun van organisaties als VITO, Imec, stad Leuven en stad Mechelen, universiteiten (VUB, UCL, UGent, KUL, UAntwerpen en vele andere), non-profitorganisaties en NGO’s als Greenpeace, Syntra, VLAIO, Innoviris, Digital Wallonia en bedrijven als Johnson & Johnson, De Watergroep, AstraZeneca, Elia, Ageas en AE.